เดิน-วิ่ง 139 ปี กรมหลวงชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ

ปิดรับสมัครออนไลน์

สมัครเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิราชสกุลอาภากร
09-6951-4895
02-468-2696

 • ประเกททั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท
 • ประเกท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท

ผู้สมัครทั้ง 2 ประเกทสามารกเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกระยะ

 • มินิมาราธอน 11 กิโลเมตร
  ชาย : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16 - 29 ปี, รุ่น 30 - 39 ปี, รุ่น 40 - 49 ปี, รุ่น 50 -59 ปี, รุ่น 60 - 69 ปี, รุ่น 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16 - 29 ปี, รุ่น 30 - 39 ปี, รุ่น 40 - 49 ปี, รุ่น 50 - 59 ปี, รุ่น 60 ปีขึ้นไป
 • ฟันรัน 5 กิโลเมตร
  ชาย/หญิง : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16 - 29 ปี, รุ่น 30 ปีขึ้นไป
 • เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร
  ไม่แบ่งประเกทและรุ่น, ไม่มีการแข่งขัน

 • รับสมัครทางออนไลน์ ปิดรับสมัครออนไลน์:
  ชื่อบัญชี : ช
 • ธนาคาร :
  เลขที่บัญชี :
 • ธนาคาร :
  เลขที่บัญชี :
 • ธนาคาร :
  เลขที่บัญชี :
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 60 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 20 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเจ้าเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉพาะชาย-หญิง คนแรกที่เข้าเส้นชัย ประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร
  (ไม่สามารถรับรางวัลรุ่นอายุได้)
 • ระยะที่มีการแข่งขัน
  ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 ชาย-หญิงแต่ละกลุ่มอายุ รับโล่รางวัล บรรจุเหรียญที่ระลึกการบูรณะวิหารน้อย 2562 เนื้อทองแดง จิวเวอร์รี่
  ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 2 ชาย-หญิงแต่ละกลุ่มอายุ รับโล่รางวัล บรรจุเหรียญที่ระลึกการบูรณะวิหารน้อย 2562 เนื้อทองแดง ชุบทอง พ่นทราย
  ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 3-5 ชาย-หญิงแต่ละกลุ่มอายุ รับโล่รางวัล บรรจุเหรียญที่ระลึกการบูรณะวิหารน้อย 2562 เนื้อทองแดง
  โล่รางวัลที่ระลึกสำหรับชมรมเดินวิ่ง ที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขั้น 20 ท่านขึ้นไป เฉพาะลำดับที่ 1 - 10
  รางวัลที่ระลึก สำหรับนักวิ่งแฟนชี ชาย - หญิง จำนวน 4 รางวัล

  

 

 

วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562
- เวลา 11.00 - 20.00 น. รับเสื้อ -เบอร์วิ่ง
สถานที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
พิกัด 13.749785, 100.478870
วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
- เวลา 04.00 น. - นักกีฬาเดิน - วิ่ง บริเวณจัดงาน
- เวลา 05.00 น. - ประธานจัดงานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- เวลา 05.15 น. - พิธีเปิดการเดิน - วิ่ง  139 ปี กรมหลวงชุมพรฯ
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน  11 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวขบวนเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - การแสดงจากกองทัพเรือ
- เวลา 08.00 น. - พิธีรับรางวัล และปิดการแข่งขัน

สอบถามการสมัครออนไลน์
097-9459787(ชาคริต)
สอบถามทั่วไป
มูลนิธิราชสกุลอาภากร
09-6951-4895
02-468-2696